Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN GENÈTICA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

Títol d’especialista en Pediatria i les seves àrees específiques.

Experiència acreditada mínima d’un any en l’àmbit assistencial en Genètica Clínica i dismorfologia.

Condicions - Condiciones

Categoria: Adjunt/a

Contractació indefinida en jornada a temps complet

Horari de treball segons planificació

Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories