Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MICROBIOLOGIA O ANÀLISIS CLÍNIQUES – HOSPITAL DE FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El Servei d'Anàlisis Clíniques de l’Hospital de Figueres, hospital de la xarxa pública de centres

sanitaris de Catalunya, es composa de les àrees de Preanalítica, Bioquímica, Immunologia,

Hematologia, Coagulació, Urgències, Microbiologia, Biologia molecular i Dipòsit de sang.

El Servei disposa de la certificació ISO 9001:2015.

Requisits - Requisitos

– Llicenciatura/Grau en Ciències de la Salut.

– Especialitat en Microbiologia i Parasitologia o Anàlisis Clíniques (via MIR, FIR, BIR).

– Segons normativa legal, se sol·licitarà aportar el Certificat de delictes sexuals conforme no

consten antecedents.

ES VALORARÀ:

– Experiència en laboratori d’Anàlisis Clíniques o de Microbiologia.

– Coneixements del sistema de gestió de qualitat ISO 9001 i 15189

– Persona polivalent amb capacitat de treball en equip i habilitats comunicatives

– Coneixements d’Excel, taules dinàmiques i Word

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball estable a jornada completa

– Retribució competitiva segons conveni del SISCAT

– Programa actiu de formació continuada i actualització professional

– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta

qualitat de vida