Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Hospital de Sant Pau

CIF:
G59780494

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Isabel Arrieta

Email:
marrieta@santpau.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
935537640

Especialitat – Especialidad:
FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Barcelona

Funcions – Funciones:
Les pròpies del lloc de treball.

Requisits – Requisitos:
Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
Títol d’Especialista en Oftalmologia.

Condicions – Condiciones:
Categoria: Adjunt/a
Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 900 hores anuals.
Horari de treball segons planificació en horari de matí i tarda .
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.