Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

08020434484

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Isabel Arrieta

Email

conv71@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93.553.76.40

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’especialista en Radiodiagnòstic
* Els requisits s’hauran d’acreditar en el moment de la incorporació al lloc de treball

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball de matí i tarda
 L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de la Institució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la població de referència. En aquest cas concret, els centres ambulatoris conveniats amb l’Hospital i altres serveis mancomunats.
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Per més informació us podreu adreçar a la pàgina web de l'Hospital de Sant Pau.

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa