Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

HOSPITAL DE SANT PAU (Barcelona)

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia Pitarque

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Medicina Interna

 Disponibilitat a participar en l’assistència compartida amb altres serveis mèdics o quirúrgics de l’hospital

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida en jornada a temps complet

 Horari de treball segons planificació

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Més informació a l'enllaç: https://www.santpau.cat/web/public/treballar-a-sant-pau