Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Hospital de Sant Pau

CIF:
08020434484

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Isabel Arrieta

Email:
marrieta@santpau.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
93.553.76.40

Especialitat – Especialidad:
FACULTATIU/VA ESPECIALISTA ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
BARCELONA

Funcions – Funciones:
Les pròpies del lloc de treball.

Requisits – Requisitos:
Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’especialista en Oncologia Radioteràpica
Experiència en tractament amb radioteràpia de tumors de cap i coll, urològics i
braquiteràpia (ginecològica i prostàtica).

Condicions – Condiciones:
Categoria: Adjunt/a
Contractació indefinida en jornada a temps complet
Horari de treball segons planificació
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i
s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.