Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
CONSORCI SANITARI ALT PENEDÈS I GARRAF

CIF:
Q5856380J

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
ESTHER VALLDOSERA

Email:
convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
666022656

Especialitat – Especialidad:
FACULTATIU/VA PER INTEGRAR-SE AL SERVEI D’URGÈNCES

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
GARRAF

Funcions – Funciones:
Cerquem facultatius de medicina general amb experiència i competències pròpies del servei, per integrar-se al Servei d’Urgències del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. Es valoraran metges/ses que tinguin especialitat de Medicina Familiar, Medicina Interna o Geriatria.

Requisits – Requisitos:
– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
– Acreditació de l’especialitat obtinguda. En cas de no tenir especialitat reconeguda/ homologada, es valorarà l’experiència laboral en el sector públic (ICS o SISCAT).
– Acreditació d’experiència en urgències mèdiques – quirúrgiques.

Condicions – Condiciones:
– Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
– Retribució salarial segons conveni SISCAT.
– Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.
– Incorporació immediata.
– Formació continuada i carrera professional.

Es valorarà:
– Orientació preferent a tasca assistencial.
– Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.


Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud, títol de medicina, títol d’especialista i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència URG_COMT_2022-01.