Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Isabel Arrieta

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935537640

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU_VA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Per més informació dirigir-se a la pàgina web de l'Hospital

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’especialista en Pediatria

Condicions - Condiciones

Categoria: Adjunt/a
Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 844 hores anuals
Horari de treball segons planificació (25% del seu horari serà de tarda)