Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Isabel Arrieta

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935537640

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU_VA ESPECIALISTA UNITAT MALALTIES INFECCIOSES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
▪ Títol d’especialista en Medicina Interna
▪ Experiència com especialista igual o superior a 4 anys en un Servei o Unitat de Malalties
Infeccioses
▪ Formació específica en estadística de les ciències biomèdiques

Condicions - Condiciones

Contractació indefinida en jornada a temps complet
Horari de treball segons planificació