Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

Facultatiu_va Medicina Interna

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Requisits:
▪ Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
▪ Títol d’especialista en Medicina Interna
Es valorarà:
▪ Experiència en atenció al pacient urgent
▪ Experiència en malalties infeccioses
▪ Experiència en assaigs clínics
▪ Experiència en l’elaboració i participació en projectes científics i haver gaudit d'una beca
competitiva.
▪ Experiència i capacitat docent
▪ Doctorat en Medicina
▪ Coneixements d’anglès oral i escrit
▪ Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Condicions - Condiciones

Categoria: Adjunt/a
▪ Contractació indefinida a temps complet
▪ Horari de treball segons planificació
▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran
a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.