Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

CIF

Q5855029D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANA RODRIGUEZ MARTINEZ

Email

vcaraballo.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

677305954

Especialitat - Especialidad

Facultatius especialistes en Ginecologia i Obstetrícia.

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Àrea Metropolitana Nord de Barcelona/Granollers

Funcions - Funciones

Les pròpies de la categoria.

Requisits - Requisitos

Titulació homologada.

Condicions - Condiciones

El servei d'Atenció a la salut sexual i reproductiva de Granollers, ubicat a l'Àrea Metropolitana Nord de Barcelona, necessita incorporar professionals facultatius especialistes en Ginecologia i Obstetrícia.

Es tracta d'un centre de salut nou amb amplies instal·lacions ubicat a Granollers.

S'ofereix contracte d'interinitat a jornada completa o jornada parcial de 50 a 100%.

Retribució segons Taula retributiva Institut Català de la Salut 2023