Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

CIF

Q-5855029-D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Direcció Personal i Desenvolupament Professional

Email

direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973705221

Especialitat - Especialidad

Farmàcia Hospitalària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida)

Funcions - Funciones

Des de la Gerència Territorial de Lleida, de l’Alt Pirineu i Aran i el Servei de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereixen dos places vacants com a Facultatiu/iva Especialista en Farmàcia Hospitalària.

S’ofereix:

 Plaça vacant amb jornada completa que inclou activitat a les Àrees de Dispensació, l’Àrea d’Elaboració i l’Àrea de Gestió de Medicaments.

 Col·laboració en el disseny i la realització d’estudis doble cec.

 Realització d’estudis d’utilització de medicaments en pràctica clínica real.

 Activitat de formació continuada (participació en comitès i comissions relacionats amb Farmàcia, cursos de formació personal sanitari en ús de medicaments, etc.).

 Incorporació immediata.

Requisits - Requisitos

Es requereix:

 Títol d’especialista en Farmàcia Hospitalària.

Condicions - Condiciones

Es valorarà:

 Experiència professional

 Capacitat per treballar en equip

Interessats/des

Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional a través de direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o del telèfon de contacte 973705221.