19 i 26 de gener de 2023 de 15 a 19 hores. Auditori Hospital Universitari Sant Joan, Reus.

Les malalties autoimmunes sistèmiques són un repte per al metge d’atenció primària. Al tractar-se de malalties que es manifesten amb símptomes freqüents en processos habituals, es fa necessari incidir en quins són els elements claus o els signes d’alerta davant la sospita d’una malaltia autoimmune sistèmica.