Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
FREMAP MUTUA ACCIDENTS

CIF:
G28207017

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
MANEL SOLE XIFRÉ

Email:
manel_sole@fremap.esxifr

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
600034363

Especialitat – Especialidad:
GENERALISTA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
REUS

Funcions – Funciones:
ASISTENCIA INTENGRAL DE PACIENTS PER ACCIDENT DE TREBALL
CONTROL I SEGUIMENT PROCESSOS DE COMUNS

Requisits – Requisitos:
TITOL DE MEDICINA
ES VALORARA EXPERIENCIA

Condicions – Condiciones:
INDEFINIT
JORNADA COMPLERTA DE DILLUNS A DIVENDRES
FORMACIO A CARREC DE L EMPRESA
SOU: CONVENI + SEGONS VALUA