Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Sara Flores

Email

sflores@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

617950980

Especialitat - Especialidad

Geriatría

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Barcelona

Funcions - Funciones

• Atenció al pacient

• Recuperació funcional del pacient

Requisits - Requisitos

Posseir la llicenciatura en medicina i l’especialitat en geriatria via MIR, en cas d’haver-la cursat fora d’Espanya, cal que estigui homologada.

Condicions - Condiciones

• Retribució fixa més les variables per assoliments.

• Investigació amb finançaments públics i privats.

• Accés a programes de formació continuada

• Contractació laboral estable a jornada completa.

• Incorporació a negociar.