Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas / Desenvolupament de Rh

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona/Girona

Funcions - Funciones

Seleccionem metge/ssa especialista per a la incorporació a l'equip de Geriatria i Sociosanitari de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entitat pública amb més de 1800 professionals, que dóna servei a una població de >200000 habitants a la zona del Maresme i la Selva.

La Corporació dóna servei sociosanitari a quatre centres, dos integrats als Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, i dos més a centres específics a Lloret de Mar i Blanes.

Volem incorporar dos nous especialistes a l'equip per desenvolupar noves línies assistencials, entre elles, les Unitats d'Aguts i de Fragilitat, que complementin les línies ja operatives: mitjana i llarga estada, cures pal•liatives, subagudes, ortogeriatria, atenció ambulatòria, domiciliària i hospital de dia.

El professional que s'hi incorpori entrarà a formar part d'un motivat equip de treball interdisciplinari emmarcat a la Unitat Docent Multidisciplinari per a formació de MIRs i EIRs a Geriatria.

Requisits - Requisitos

Es requereix

• Llicenciatura en Medicina

• Títol d’especialista en Geriatria o Medicina Interna o Medicina de Família via MIR u homologat a l’estat Espanyol

Es valora

• Formació continuada en Geriatria i Cures Pal•liatives

• Els anys d’experiència aportats

• Altres especialitats mèdiques via MIR u homologades a l’estat espanyol

• Capacitat de comunicació, treball en equip, rigor i orientació a resultats

• Experiència en docència i recerca

• Domini de l’anglès

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral temporal de llarga duració (plaça pendent a convocar)

• Jornada Completa

• Retribució i condicions laborals segons III conveni de la sanitat catalana concertada (SISCAT)

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvàlua exigit por la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.