Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Salut Empordà

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Esther Celda

Email

fpalomo@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972501400

Especialitat - Especialidad

Geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Figueres (Alt Empordà – Girona)

Funcions - Funciones

Metge Especialista en Geríatria

Requisits - Requisitos

Incorporació immediata

Títol de Medicina i Cirurgia especialitat en Geríatria

Condicions - Condiciones


Hospital referent en Geriatria a tot el territori amb tots els recursos: Unitat geriàtrica d’aguts, unitat d' ortogeriatria, llarga estada, cures pal·liatives, atenció domiciliària (PADES), psicogeriatria, convalescència, hospital de dia i consultes externes: deteriorament cognitiu, cures pal·liatives i fragilitat inicial.

Equip multidisciplinari amb unitat de formació de metges especialistes en Geriatria i presència en la Facultat de medicina de Girona com a docents.

• Horari: Jornada complerta amb guàrdies presencials i localitzades

• Remuneració:

– Salari Base: Segons conveni SISCAT

– Retribució variable – DPO Anual (100% compliment)

– Guàrdies a part

• Contracte indefinit.