Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL

CIF

Q2500012F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

GEMMA NADAL

Email

rh@fsh.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

605847448

Especialitat - Especialidad

GERIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LA SEU D'URGELL (LLEIDA)

Funcions - Funciones

CONTROL I SEGUIMENT MALALTS USS

CONTROL I SEGUIMENT DELS USUARIS DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA

SUPORT A D'ALTRES ESPECIALITATS

CONSULTES EXTERNES EN GERIATRIA

Requisits - Requisitos

LLICENCIATURA EN MEDICINA I CIRURGIA

ESPECIALITAT EN GERIATRIA

ES VALORARÀ TITULACIÓ VIA MIR

EXPERIÈNCIA EN PACIENT FRÀGIL, CRÒNICS COMPLEXES I PAL.LIATIUS

CONEIXEMENTS INFORMÀTICS A NIVELL D'USUARI

Condicions - Condiciones

CONTRACTE INDEFINIT

RECONEIXEMENT CARRERA PROFESSIONAL

SALARI SEGONS CONVENI SISCAT + COMPLEMENT DE FIDELITZACIÓ

JORNADA COMPLERTA

INCORPORACIÓ IMMEDIATA