Funcions: Sociosanitari, residència assistida i hospital de dia.

Requisits: 

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat en Geriatria via MIR o homologació vigent a Espanya.

Es valora:

 • Els anys d’experiència aportats.
 • Formació continuada en la especialitat.

Oferim:

 • Contracte laboral indefinit.
 • Jornada completa, de dilluns a divendres de matins.
 • Guàrdies de tarda 1 cada 3 setmanes de dilluns a divendres.
 • Condicions laborals en base I Conveni colectiu dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Incorporació immediata o determinar amb el candidat/a.

Altres dades d’interès:

 • Metge geriatra pel Sociosanitari de Lloret de Mar.
 • Pertànyer a una important organització de salut integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.
 • Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari.

Contacte: Laura Clotas

Telèfon: 937 690 201

Email: rrhhd@salutms.cat