Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SANITAS MAYORES

CIF

B58937178

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

JOSEP MARTINEZ

Email

JML@SANITAS.ES

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977250349

Especialitat - Especialidad

GERIATRIA, MEDICINA GENERAL

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA

Funcions - Funciones

Realitzar el reconeixement mèdic de les noves persones usuàries del servei, atendre les necessitats assistencials, informar a famílies de l'evolució i estat de salut de la persona usuaria…

Requisits - Requisitos

Està provist de la titulació corresponent i amb capacitat legal per l'exercici de la professió de metge.

Condicions - Condiciones

Jornada laboral de 8h setmanals amb flexibilitat horària.