Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT TERRES DE L”EBRE

CIF

Q4300352D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RECURSOS HUMANS

Email

seleccio.hcme.ste@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977044838

Especialitat - Especialidad

GERIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

MORA D’EBRE

Funcions - Funciones

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA 1 METGE/ESSA GERIATRE

Requisits - Requisitos

Es requereix:

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.

• Disposar de la Titulació d’Especialista en Geriatria (expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent) i/o experiència acreditada en l’àmbit hospitalari en l’especialitat de la Geriatria.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

Es valorarà:

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits).

• Capacitat de treball en equip.

• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.

• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.

• Disponibilitat i flexibilitat horària.

Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.

S’ofereix:

• Contracte laboral a jornada completa.

• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.

• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.

• Participació en sistemes d’incentivació per objectius

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://hcme.salutebre.cat/ (a l’apartat treballa amb nosaltres) i introduir totes les dades personals i curriculars.

2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME GER 09 23

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d’octubre de 2023