Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Pius Hospital de Valls

CIF:
A43233618

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Trini Arco

Email:
tarco@piushospital.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977609162

Especialitat – Especialidad:
Geriatria

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Valls

Funcions – Funciones:
Lloc de treball fixe al 100% de la jornada màxima ordinària de metge/essa adjunt al servei de Geriatria i UFISS

Requisits – Requisitos:
Especialitats: Geriatria / M. Interna / M. Familiar i Comunitària

Condicions – Condiciones:
Condicions establertes en el II Conveni del SISCAT