Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Hospitalari de Vic (CHV)

CIF

Q5856102H

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANASTASIA

Email

seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

600784067

Especialitat - Especialidad

Geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vic

Funcions - Funciones

Amb l’objectiu d’oferir possibilitats de desenvolupament professional i l’assumpció de noves funcions i responsabilitats com a estímul pel creixement i la millora, el Consorci Hospitalari obre una convocatòria externa per a la provisió d’un lloc de treball de METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA.

Detallem l'oferta sencera al link següent: https://intranet.chv.cat/consulta/convocatories/608/metge-ssa-especialista-en-geriatria

Requisits - Requisitos

Llicenciatura/Grau en Medicina.

Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR.

Condicions - Condiciones

Es valorarà

Màster i/o Postgrau relacionats amb l'especialitat.

Títol de doctor/a o en procés.

Participació en activitats de recerca, docència i innovació.

Coneixement de la llengua catalana.

Coneixement idioma anglès amb acreditació.

Perfil competencial

Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi.

Què t'oferim

Contractació indefinida a jornada completa i guàrdies.

Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.

Col·laboració en la formació de MIR, d'acord a programa docent acreditat.

Accés a col·laboració docent amb la Facultat de Medicina i la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic-UCC.

Possibilitats de col·laboració amb línies de recerca amb finançament públic i privat.

Formació continuada.

Possibilitat d'exercici professional en activitat no pública