Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

GINECÒLEG/OGA – HOSPITAL DE FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Figueres cuida de la salut de la dona al

llarg de la seva vida. Li ofereix atenció integral en les diferents etapes, i en l'embaràs té cura de la

mare i del futur nadó. Un complet equip de professionals proporciona atenció durant la

gestació, el part i el puerperi, i tracta totes les patologies ginecològiques i obstètriques,

incloent les oncològiques.

L'equip s'organitza en unitats específiques, amb referents en cada àrea, per agilitzar el

funcionament i millorar l'efectivitat. Són les unitats de Patologia Mamaria, Patologia Cervical,

Oncologia i Cirurgia oncològica, Alt Risc obstètric, Diagnòstic prenatal, Disfunció sexual i dolor

pelvià, i Sol pelvià.

Els professionals del servei, juntament amb l’equip de llevadores, integren l’Atenció a la Salut

Sexual i Reproductiva (ASSIR), una xarxa extra hospitalària que proporciona atenció primària.

L’Hospital de Figueres és centre docent i té acreditada una plaça anual en ginecologia, per a

formar un metge especialista en aquesta disciplina.

Requisits - Requisitos

– Metge/ssa especialista en Ginecologia i Obstetrícia.

– Segons normativa legal, se sol·licitarà aportar el Certificat de delictes sexuals conforme no

consten antecedents.

ES VALORARÀ:

– Especialitat via MIR o títol homologat.

– Perfil i experiència professional.

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball estable a jornada completa

– Retribució competitiva

– Programa actiu de formació continuada i actualització professional

– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat

de vida