Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

GINECÒLEG/OGA – HOSPITAL DE FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Figueres cuida de la salut de la dona al
llarg de la seva vida. Li ofereix atenció integral en les diferents etapes, i en l'embaràs té cura de la
mare i del futur nadó. Un complet equip de professionals proporciona atenció durant la
gestació, el part i el puerperi, i tracta totes les patologies ginecològiques i obstètriques,
incloent les oncològiques.
L'equip s'organitza en unitats específiques, amb referents en cada àrea, per agilitzar el
funcionament i millorar l'efectivitat. Són les unitats de Patologia Mamaria, Patologia Cervical,
Oncologia i Cirurgia oncològica, Alt Risc obstètric, Diagnòstic prenatal, Disfunció sexual i dolor
pelvià, i Sol pelvià.
Els professionals del servei, juntament amb l’equip de llevadores, integren l’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva (ASSIR), una xarxa extra hospitalària que proporciona atenció primària.
L’Hospital de Figueres és centre docent i té acreditada una plaça anual en ginecologia, per a
formar un metge especialista en aquesta disciplina.

Requisits - Requisitos

– Metge/ssa especialista en Ginecologia i Obstetrícia.

ES VALORARÀ:
– Especialitat via MIR o títol homologat.
– Perfil i experiència professional.

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball estable a jornada completa
– Retribució competitiva
– Programa actiu de formació continuada i actualització professional
– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat
de vida