Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Dexeus Dona

CIF

B63376040

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Garcia Galvez

Email

laugal@dexeus.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

682035213

Especialitat - Especialidad

Ginecologia i Obstetrícia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

En dependència del Director del centre de treball, el/la facultatiu/va realitzarà funcions de ginecologia, seguiment d’embaràs i diagnòstic prenatal

Requisits - Requisitos

• Facultatiu amb especialitat en ginecologia i obstetrícia
• Experiència en Diagnòstic Prenatal

Condicions - Condiciones

• Contracte indefinit a temps complert o parcial
• Atractiu paquet retributiu i adscripció a la Carrera Professional de Dexeus Dona
• Formació continuada
• Participació en activitats de recerca, docència i representació Institucional
• Retribució Flexible (tiquet restaurant, tiquet guarderia, assegurança mèdica, entre altres)