Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Isabel Arrieta

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935537640

Especialitat - Especialidad

Ginecologia i Obstetricia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
▪ Títol d’especialista en Obstetrícia i Ginecologia
▪ Experiència en diagnòstic prenatal, ecocardiografia i ecografia fetal avançada

Condicions - Condiciones

Categoria: Adjunt/a
▪ Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 1350 hores anuals
▪ Horari de treball segons planificació
▪ L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de la
Institució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la població
de referència, com per excemple, Hospital de la Cerdanya.
▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran
a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.