Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CORPORACIO DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas Domenech

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Ginecologia i Obstetricia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella, 08370, Barcelona

Funcions - Funciones

• S’incorporarà a l’equip d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Comarcal de Calella, atenen a una població de 200.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme i La Selva Marítima.

• Es realitzarà activitat hospitalària en tots els seus àmbits ( consultes, quiròfan, sala de parts, urgències, hospitalització…) i també en els ASSIRs del territori.

• Hospital de la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut

• Formarà part d'una de les empreses més grans del territori d'influència.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina.

• Títol d' especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat a l’estat espanyol.

Es valora

• Formació continuada en l’especialitat.

• Els anys d’experiència aportats.

Condicions - Condiciones

S’ofereix

• Jornada Completa de metge/ssa adjunt + guàrdies (3-4 al mes; segons necessitats i disponibilitat candidat)

• Contracte laboral temporal de llarga duració (interinatge)

• Incorporació immediata o a determinar.

• Retribució segons conveni SISCAT Condicions laborals en base III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.