Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Pediatria dels Pirineus SCCLP

CIF

F25696329

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Germán González Tendero

Email

ggonzalez@pediatriadelspirineus.org

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

+34606924617

Especialitat - Especialidad

Ginecologia i Obstetricia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

La Seu d'Urgell. Lleida

Funcions - Funciones

Les pròpies de l'especialitat
Quiròfan, Consulta Externa, Sala de parts, hospitalització. Guàrdies localitzades.

Requisits - Requisitos

• Títol d’especialista en Obstetrícia i ginecologia via M.I.R.
• Experiència en atenció primària i hospitalària/quirúrgica.
• Experiència tant en el àmbit de la Ginecologia com l’Obstetrícia.
• Capacitat de treballar en equip
• Vehicle propi

Condicions - Condiciones

• Contracte indefinit a temps complet treballant a la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell formant part de la cooperativa Pediatria dels Pirineus S.C.C.L.P.
• Incorporació immediata.
• Guàrdies localitzables a la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell
• Flexibilitat d’horari
• Formació continuada al Hospital Sant Joan de Deu d’Esplugues