Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Ginecologia i obstetricia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

El servei està format per un equip de professionals que treballa a tots els nivells assistencials, des de la promoció de la salut de la dona i la prevenció de malalties fins al tractament de tots els processos fisiològics (embaràs, part i puerperi) i patològics.

El servei està estructurat en 2 seccions: l'obstètrica i la ginecològica.

Requisits - Requisitos

• Tenir l'especialitat via MIR o homologada.

Condicions - Condiciones

• Dedicació preferent en alguna de les àrees de subespecialització del servei (esterilitat, tractament genital inferior, obstetrícia d'alt risc, ASSIR, etc.).

• Contractació laboral estable a jornada completa com a metge adjunt (1.642 h.).

• Retribució segons conveni.

• Incorporació a negociar.