Consulta el grup en el que realitzaràs el taller de la Jornada d’actualització en patologia cardiològica i respiratòria buscant el número del teu DNI .

*Recorda, si finalment no pots assistir als tallers, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu comt@comt.cat per tal de ser baixa i donar accés a inscrits en llista d’espera.

GRUP 1
78581131K
43732361T
39668854H
47765032N
39943799K
39721802C
39707664G
39685769M
47860833H
39722021D
20470657J
47763282X
29116987E
39856126R
39920549R
05146381Q
48005634B
52559687H
09392795D

GRUP 2
47904683F
60021223D
40875374G
39715692M
49878358Y
43717696D
78100295T
48135060Q
39888516F
39913526Q
53395202N
08106874H
39921452F
73105201T
36574573L
39900247P
39667373D
48026412C
55161811Z

GRUP 3
47675833F
45933454Q
47766965J
39725046K
39725046K
49184566D
48005425D
39900551J
47909988E
43497320L
23823483Z
55282335H
55487934C
39924914L
55487350B
44724313P
47695984X
39730457E

GRUP 4
53001624X
47838486G
33968875Z
39690928N
44734333T
39733223X
40928271R
39735816G
78150942R
39886776S
47322072D
39863048T
53378003V
39727049T
39939745S
40932736G
48012458G
48012457A
30683998C

GRUP 5
39712897Q
47758834R
73053523A
Y0438251T
47856486H
47622123W
39720962P
48000654E
39671047A
39718524P
39688148S
22544614Z
47477718Z
40895040M
53001624X
X8363339X