Objectius:

  • Oficialització de la secció metges homeòpates.
  • Creació d’un fitxer amb el nom, adreça, telèfons de contacte i correu electrònic de col·legiats acreditant la formació continuada mínim de dos anys a través de postgraus, màsters o similar com a metge homeòpata.
  • A causa de la nova “Llei Ordenació dels Professionals Sanitaris” en el seu article 36, creiem necessari acreditar la formació dels metges que ho desitgin, perquè l’homeopatia a nivell mèdic tingui la qualitat que es mereixen els pacients, i que pugui ser reconeguda de forma oficial. En aquest article de la LOPS, dóna potestat l’administració pública sanitària als col·legis de metges (com el nostre), per a expedir Diplomes Acreditatius en àrees sanitàries específiques.
  • Que els metges acreditats rebin un Diploma d’Acreditació expedit per Col·legis Oficials de Metges registrant en aquest mateix i formar part d’un llistat que sigui presentat a la Formació Continuada del Ministeri de Sanitat.
  • Per tal efecte ha de crear-se una Secció de Metges Homeòpates, una Comissió d’Acreditació de la qual presentin la composició amb fulles de barems i que es reuneixin de forma periòdica per a acreditar als metges que ho sol·licitin, se li pot demanar ajuda a la “Secció de Metges Homeòpates de Barcelona” ja que allí existeixen persones qualificades per a aquesta situació.
  • Realitzar grups de treball per a Matèria Mèdica d’interès comú.
  • Poder portar al nostre Col·legi de Metges de Tarragona companys homeòpates amb més anys d’experiència, per a realitzar Seminaris d’interès.

Reflexió: considerem que la medicina homeopàtica ha d’estar dintre de l’espai de les medicines específiques, que no és una medicina alternativa, que pot ser de primera elecció i per tractar als malalts també pot complementar a les altres especialitats mèdiques.