Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

CIF

Q-5855029-D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Direcció Personal i Desenvolupament Professional

Email

direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973705221

Especialitat - Especialidad

Hospitalització Domiciliaria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Lleida

Funcions - Funciones

Des de la Gerència i la Unitat d’Hospitalització Domiciliaria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereix una plaça vacant de Facultatiu/iva amb jornada completa. Aquesta plaça inclou desenvolupar noves línies assistencials, entre elles, transfusió y fe iv a domicili, tractament de les malalties minoritàries, que complementin les línies ja operatives: TADE, pacient crònic complex, patologia quirúrgica, patologia vascular, així com ampliar el radio d’actuació.

Requisits - Requisitos

Títol de metge especialista en Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària

Condicions - Condiciones

Es valorarà:
• Formació continuada en Medicina Interna, Geriatria i/o Medicina Familiar i Comunitària
• Experiència professional
• Capacitat de treball en equip, comunicació, rigor i orientació als resultats