Congrés científic avalat per la SOCIETAT ESPANYOLA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL, amb la finalitat d’abordar els grans reptes i les necessitats en la salut mental de la nostra població infantojuvenil, les DUES MODALITATS DE CONCURS EN LÍNIA que s’ofereix a professionals: CIENTÍFIC i DE CASOS CLÍNICS.

Es tracta d’un congrés integrador multidisciplinari, ja que participen PSIQUIATRES, NEURÒLEGS INFANTILS, PEDIATRES, PSICÒLEGS, INFERMERIA I EL MUNDO DE LA DOCÈNCIA, recolzat per eminents professionals, així com pel Consell Econòmic i Social i la Universitat Pontifícia de Salamanca, entre altres institucions.

Informació www.congresosaludmental.com 

Dates: 15, 16 i 17 de febrer de 2023

Lloc: Hospedería Fonseca, Planta baja (C/Fonseca, 4, 37002, Salamanca)