4 i 5 d’abril de 2019
Colegio de Médicos de Málaga

 

Presentació resums per a les Comunicacions del II Congrés de la Medicina: s’amplia el termini al 15 de març

 

  Més informació i inscripcions a la web:  congresomedicinacommalaga2019.com