Programa en format PDF 

Dimarts 8 de novembre

08.45 – 9.00 Benvinguda Dra. Maria Arenas, Directora de Centre, Hospital del Vendrell, Dr. David Riesco Coordinador de la Jornada. 

 

Taula rodona. Abordatge del pacient amb dolor en diferents escenaris.

I part – Moderadors: Dr. Josep Montesinos, MAU Hospital del Vendrell i Dr. Josep Maria Vendrell, Metge de Família CAP I El Vendrell. 

09.00 – 9.45 Fisiopatologia del dolor i les escales terapèutiques. Realment segueixen sent una norma en la pràctica clínica? Ponent Dra. Rocío Periñán, Unitat del Dolor HU Joan XXIII.

09.45 – 10.15 Tractament del dolor en el postoperatori immediat. Ponent Dr. Jordi Blasco, Cap de Servei d’Anestesiologia Hospital Vendrell.

10.15 – 10.45 Abordatge del pacient amb lumbàlgia crònica. Ponent Dr. Sergi Boada, Unitat del dolor HU Joan XXIII.

10.45 – 11.00 Preguntes.

11.00 – 11.30 Pausa – cafè.

II part – Moderadors. Dr. Jordi Pérez. MAU, Hospital del Vendrell, Dra. Magda Vidal, Metge de Família CAR Calafell.

11.30 – 12.00 Unitat de dolor crònic de l’Hospital del Vendrell. Ponent Dra. Maria José Sánchez, Clínica de dolor, Hospital del Vendrell.

12.00 – 12.45 Maneig i control del dolor refractari en el pacient oncològic. Ponent Dr.Christian Villavicencio, ICO Barcelona.

12.45 – 13.00 Abordatge psicològic del pacient amb càncer. Ponent Psicòleg Antoni Castel, Unitat del dolor HU Joan XXIII.

13.00 – 13.15 Preguntes.

13.15 – 14.15 Dinar de treball.

 

Experiències infermeria – Moderadors. Sra. Silvia Ferrer, Directora d’Infermeria de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Sra. Montse Martínez, Directora d’Infermeria, Hospital del Vendrell.

14.15 – 15.00 Maneig de la persona amb dolor crònic al seu domicili, són tots iguals? Ponent Maria Emilia Miranda, Infermera PADES, Hospital del Vendrell.

15.00 – 15.45 Maneig de la persona amb ictus en el procés d’hospitalització. Ponent Dolors Anaya, Infermera d’Hospitalització, Hospital del Vendrell.

15.45 – 16.00 Preguntes i tancament.

 

 

Dimecres 9 de novembre

08.30 – 9.00 Inauguració Dr. Francesc Pujol, Gerent Assistencial de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, Dra. Maria Arenas, Directora de Centre, Hospital del Vendrell, Dr. David Riesco, Coordinador de la Jornada.

 

Taula rodona. Insuficiència Cardíaca. Actualització de guies de pràctica clínica. – Moderadors. Dra. Pilar Rull, Cardiòloga, Hospital del Vendrell. Dra. Ana Lacal Martínez, Medicina Interna Hospital del Vendrell.

09.00 – 9.30 Insuficiència cardíaca amb fracció d’ejecció deprimida. Ponent Dr. Josep Comin. Cardiòleg. Unitat d’insuficiència Cardíaca, Hospital del Mar Barcelona.

09.30 – 10.00 Insuficiència cardíaca al pacient senil. Ponent Dr. David Chivite. Medicina Interna. Unitat d’insuficiència Cardíaca, Hospital Universitari de Bellvitge.

10.00 – 10.15 Preguntes.

 

Taula rodona. Actualització en Digestiu. – Moderadors. Dr. Francesc Vidal Marsal. Cap de Servei Medicina Interna, HU Joan XXIII Dr. Joan Carles Quer. Cap de Servei Digestiu, HU Joan XXII.

10.15 – 10.40 Actualització en el maneig del pacient amb cirrosi hepàtica. Ponent Dra. Inés Saéz, Digestiu, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.

10.40 – 11.05 Tractament actual i maneig de la malaltia inflamatòria intestinal. Ponent Dr. Carlos Zugasti. Digestiu, Hospital del Vendrell.

11.05 – 11.30 Manifestacions extraintestinals de la malaltia inflamatòria intestinal. Ponent Dra. Laura Noblia. Cap de Servei Medicina Interna, Hospital de Vendrell

11.30 – 11.45 Preguntes

11.45 – 12.15 Pausa – cafè

 

Taula rodona. Actualització en Neurologia. – Moderadors. Dra. Anna Pellisé, Neurologia, HU Joan XXIII. Dra. Rosa Pérez, Medicina Interna. Hospital del Vendrell

12.15 – 12.45 Codi Ictus. Temps es cervell. Ponent Dr. Joan Durà, Neurologia, Hospital del Vendrell.

12.45 – 13.15 Maneig del Pacient en Status Epilèptic. Ponent Dra. Saioa Lejarreta. Neurologia Hospital del Vendrell.

13.15 – 13.30 Preguntes.

 

Taula rodona. Malaltia Tromboembòlica Venosa. – Moderadors. Dr. José Antonio Porras. Medicina Interna HU Joan XXIII, Dra. Montserrat Duran, Cap de Servei Medicina Interna, Hospital de Santa Tecla.

13.30 –13.50 Pacient Oncològic amb Tromboembolisme pulmonar incidental. Ponent Dra. Carme Font, Medicina Interna. Onco-Hematologia, Hospital Clínic de Barcelona.

13.50 –14.10 Maneig del Síndrome Post-Trombòtic. Ponent Dra. Teresa Auguet, Medicina Interna HU Joan XXIII.

14.10 – 14.30 ACOD en profilaxis i tractament de la ETV. Ponent Dr. David Riesco, Medicina Interna, Hospital del Vendrell.

14.30 – 14.50 Risc trombòtic vs Risc hemorràgic. Ponent Dra. Belén Xifré. Medicina Interna Hospital del Vendrell

14.50 – 15.05 Preguntes

15.05 – 15.10 Tancament de les Jornades.