El 27 d’octubre, el president d’aquesta secció al COMT va assistir al IV Congreso Nacional de Ejercicio Privado de la Medicina (ICOMEMUNE) celebrat a Madrid.

José Miguel Gómez Albarracin. President de la Secció Col·legial de Metges Exercici Lliure del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

Voldria iniciar amb una gran reflexió del congrés: La Sanitat no està dividida en pública i privada, és UNA SOLA SANITAT.  El Sistema Nacional de Salut Pública col·lapsaria sense la presència del sector de Medicina Privada, en el sector privat es realitzen consultes mèdiques, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, que alliberen espais perquè la Salut Publica pugui funcionar millor, l’assegurança privada creix de manera sostinguda i segons les dades, en finalitzar l’any 2023 s’arribarà a entre 12 i 13 milions de persones amb assegurança de salut mixt en tota Espanya, amb una facturació anual superior a 10mil milions d’euros, xifra que ja supera al mercat automotriu. Existeixen comunitats autònomes en les quals entre un 30 i 40% de la població tenen assegurança privada i les xifres pel que sembla no deixaran de créixer. Aquestes dades van ser presentats en la ponència: Radiografia del sector de l’assegurança privada, pel Dr. Josep Santacreu, president de la cambra de comerç de Barcelona.

En el segon bloc van intervenir alguns representants de grans grups hospitalaris com Viamed, Vithas i Hospitals HM, en una taula d’anàlisi del sector privat, coincidien tots que un dels principals reptes per venir és la falta de professionals: un gran nombre de professionals a punt de jubilar-se d’una generació que treballa 60 hores setmanals. Han ressaltat que en les noves generacions existeix un canvi de paradigma, la majoria prioritza temps lliure i compaginar la seva activitat professional amb altres activitats d’oci, esports, maternitat/paternitat, entre altres, per cada metge que es jubili potser necessitaran 2 metges. Coincideixen que s’ha de buscar una fórmula per a millorar les baixes retribucions als professionals i que potser una solució és implicar els pacients com quart actor dins del sector (Professionals, Centres Mèdic-Hospitalaris i Asseguradores Privades), on la figura del Copagament que sigui abonat als professionals sigui una solució.

En la segona taula rodona l’anàlisi: Els reptes del sector de la medicina privada segons les asseguradores. Aquesta taula rodona va comptar amb representació de ASISA, AXA, Línia Directa, entre altres, explicaven que l’envelliment i la cronicitat de les patologies en la població general, genera un augment en les despeses dels seus clients (els nostres pacients), en l’actualitat ningú es fa una assegurança de salut per si el necessita, sinó per a usar-lo; en debatre sobre l’actualització de Nomenclator i/o Barems, segons explicaven els expositors, les asseguradores treballen amb fórmules de planificació anual, qualsevol canvi en aquestes fórmules els pot generar pèrdues, nous Nomenclator i/o Barems representen aquests canvis. En una de les intervencions destacaven l’aposta per les noves tecnologies, destacant la intel·ligència artificial, un dels ponents va comentar que en la seva companyia asseguradora ja existeixen algorismes posats en marxa que orienten als pacients sobre les seves malalties/dubtes mèdics o afliccions. Va ser destacat que aquests algorismes NO realitzen diagnòstics (No perquè l’algoritme no pugui, sinó perquè la llei no ho permet), aquesta informació obre un debat sobre si la irrupció de la Intel·ligència Artificial representa una amenaça per a la professió Mèdica per a les esdevenidores generacions.

La tercera taula rodona es va parlar del paper dels col·legis Mèdics professionals en la medicina privada en l’actualitat, va comptar amb representació dels Col·legis de Metges de Saragossa, la Corunya, Sevilla i del president d’UNIPROMEL, en aquesta taula es va parlar principalment de les reivindicacions de la professió Mèdica sobre l’actualització de Nomenclator i Barems, en pro de millorar les baixes retribucions dels professionals, es va fer una mica d’història del perquè de la situació actual, destacant la llei Omnibus i els col·legis professionals de desembre 2009, on es va suprimir als col·legis professionals la possibilitat de negociació en representació dels seus col·legiats, això ha portat en l’actualitat a una situació de desavantatge del col·lectiu mèdic, que en la majoria dels casos actua en representació pròpia enfront dels altres dos actors que han pres molta força (Asseguradores i Grups Hospitalaris). Es va destacar que en l’últim any va haver-hi una resolució de la Comissió Nacional de Competència (CMNC) que interpreta les noves directrius europees quant a la protecció del treballador autònom, permetent-li negociar col·lectivament en els supòsits en els quals no opera en un mercat lliure sinó a través d’intermediaris més poderosos. En la taula es va concloure que la via per a una justa negociació és la formació d’associacions per especialitat mèdica en cada província, sota l’assessoria de l’Institut per a la Representació (institut d’assessoria legal creat a aquest efecte), destacant el gran avançament en aquests procediments en províncies com Sevilla o Toledo, amb la reflexió final que només la unió entre els metges podria permetre una negociació equilibrada amb els altres actors del sector.

Finalment, es va presentar un panell d’experts en dret sanitari, per a aportar valor jurídic. Van destacar que la resolució de la Comissió Nacional de Competència obre la via de formació d’associacions per especialitat mèdica en cada província, sota l’assessoria d’ens jurídics, com l’Institut per a la Representació, creat amb aquesta finalitat. Han destacat la seva sorpresa en revisar en detalls els casos, s’han aconseguit fins amb 33 models contractuals diferents entre Mèdics- Asseguradores, Mèdics-Clíniques, i inclusivament Mèdics que treballen sense contractes, figures de falsos autònoms, entre altres.

A manera de reflexió, el sector de la medicina de lliure exercici ocupa un lloc molt important dins de la sanitat, ha tingut un creixement exponencial en els últims anys, això fa que els altres actors del sector (grups hospitalaris i companyies asseguradores) es vegin interessats a dominar-ho, això va en detriment dels drets dels metges, els quals, juntament amb els pacients som els actors més importants, només la unió del col·lectiu mèdic permetria un diàleg just, per a d’aquesta manera vetllar perquè la nostra activitat professional no es converteixi en una espècie de medicina a gran escala que finalment repercuteixi en conseqüències negatives en l’atenció i valor aportat als pacients. D’altra banda, la irrupció de la intel·ligència artificial es presenta en l’actualitat com un gran interrogant sobre el risc que pot tenir la professió mèdica de ser substituïda, potser és un dels principals reptes en un futur no gaire llunyà.