16 i 17 de maig de 2019
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
Barcelona

 

Els objectius del curs són:

  • Formació teòrica en el procés de trasplantament pulmonar sota una visió multidisciplinar.
  • Formació pràctica en la tècnica quirúrgica d’extracció pulmonar de donant en mort encefàlica i perfusió i millora exvivo dels empelts.
  • Aportar una visió global del procés de trasplantament integrant les diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques, així com als diferents professionals implicats en el trasplantament.

  

Podeu consultar aquí el programa científic del curs i realitzar la inscripció online:
www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=218&idioma=ca