Dignificar l’especialitat, aconseguir un cens real dels professionals de la província o la lluita contra l’intrusisme, els principals objectius del nou equip encapçalat per la doctora Mayol.

Quins objectius es marca aquesta secció?

En primer lloc diria que donar-li la importància que es mereix la ME, més enllà de la frivolitat que algunes persones senten per aquesta especialitat, volem dignificar-la, ja que és una medicina basada en l’evidència científica i que facilita que els pacients se sentin millor amb ells mateixos, en el fons tanquem el cercle de la definició de l’OMS de salut en la qual integrem la salut física i psíquica de la persona. És important que la població i la resta d’especialitats mèdiques sàpiguen quines són les competències de la medicina estètica i que el seu exercici és exclusivament mèdic.

Un segon objectiu seria aconseguir un cens de metges/-esses real de tota la Província de Tarragona que es vulguin associar per tal d’estar assabentats de totes les notícies referents al sector, oferirem formació continuada i acreditacions en ME així com un aval per les clíniques que seran acreditades pel COMT. Volem plantejar una unificació de criteris científics, ajuda al metge tant en l’àmbit mèdic per la resolució d’efectes adversos i relacions metge pacient així com assessoria legal estreta per canalitzar incidències/denúncies.

La doctora Esther Mayol vol reivindicar el paper de la medicina estètica i lluitar contra l’intrusisme que es produeix.

Primordial serà la lluita contra l’intrusisme en la que comptarem amb el suport per part de l´assessoria jurídica del COMT a causa de l’increment de personal No mèdic que tracta mèdicament i que la població no sap.
Volem lluitar contra la frivolitat per part de la societat i recomanar que s´han de seguir les normes del Codi Deontològic i l’ètica en la medicina, sigui del tipus que sigui.

Un altre objectiu serà impulsar la formació continuada mitjançant cursos/seminaris web així com l’acreditació en la capacitació per l´exercici de la ME des del COMT així com fomentar les publicacions dels nostres tractaments amb evidència científica pels metges associats.

Vols formar part de la secció? Clica aquí

Un dels grans reptes és lluitar contra l’intrusisme. Quins són els principals casos als quals us enfronteu?

L’intrusisme és una xacra d’aquest moment social en què els pacients volen accedir als tractaments de ME a uns preus inferiors als que seria preceptiu. I hi ha una sèrie de personal No mèdic i no autoritzats que, de forma fraudulenta, s’aprofiten de la necessitat de la població de trobar tractaments a baix preu i que s’ofereixen sense la garantia d’una formació adequada al no comptar amb coneixements mèdics, amb uns productes moltes vegades no acceptats per Sanitat i en unes condicions sanitàries fora de la llei. És a dir, s’aprofiten de la picaresca amb l’únic objectiu de guanyar diners.

Qualsevol que no sigui metge no està capacitat per realitzar aquest tipus de tractaments. Hauríem de començar per conscienciar la població que han d’assessorar-se que el professional que tenen davant és metge per així poder-se deixar realitzar aquest tipus de tractaments amb garanties.

Des de la Secció com es pot combatre aquest problema?

La secció compta amb un comitè d’intrusisme que s’encarrega de recollir tots aquells casos detectats en XXSS o que li siguin comunicats per associats o no i que després d’una petita investigació es presenta als serveis jurídics del COMT i aquest ho comunicarà a Sanitat perquè, d’ofici, s’investigui si hi ha indicis de delicte contra la Salut Pública. A partir d’aquí els òrgans apropiats són els que es posaran en contacte amb la persona física o jurídica que estigui infringint la llei perquè cessin en la seva activitat. D’aquesta manera, pensem que el que estem fent és salvaguardar la seguretat dels nostres pacients.

Vols formar part de la secció? Clica aquí

La lluita comercial deshonesta és altre cavall de batalla de la Secció, oi?

Sens dubte, com he comentat abans hem d’assegurar-nos que els professionals siguin els que realment estan capacitats pels Col·legis de Metges per a l’exercici de la ME, però també hem d’assegurar que els productes i medicaments usats estan en perfectes condicions de venda i administració, això vol dir que són adquirits pels canals adequats (no a través de pàgines, moltes d’elles, pirates d’internet i que moltes vegades no saps mai en quines condicions han estat conservats o emmagatzemats) i que han estat aprovats per al seu ús en ME per Sanitat.

La formació també tindrà un paper rellevant ja sigui amb debats, cursos o publicacions. Què teniu pensat fer?

El foment de la formació és bàsic per aconseguir que els nostres socis siguin els que millor exerceixin la ME, per a això tenim previst, de forma periòdica, realitzar cursos de formació fomentar les publicacions per part dels professionals i facilitar l’accés a les publicacions més recents en les revistes científiques del sector.

La presidenta de la secció, la doctora Esther Mayol i la vicepresidenta de la secció, la doctora Gemma Padilla.

El metge que practica la medicina estètica, tot sovint es troba amb problemes legals. A quina mena de problemàtiques s’enfronta?

El metge estètic es prepara per ser metge primer, després per a exercir una especialitat que afortunadament té uns estudis més reglats, però per el que no es prepara és per ser empresari i es troba problemes de tipus fiscal, comptable, de gestió de recursos humans, administratiu i fins i tot de màrqueting.

És una cosa que no s’imagina i que fa que es vegi embolicat en una voràgine de problemes que li resulta difícil afrontar. Quan la SE ME exerceix des d’una gran empresa a la qual se li resolen tots aquests dilemes no hi ha problema, però la majoria dels metges que exerceixen la ME són petits empresaris que tenen a la seva consulta dues o tres persones assalariades i el mateix ha de cobrir la direcció de tota la resta de departaments, la qual cosa li crea ansietat i dubtes, ja que com he dit, es va preparar per a exercir l’EM però dirigir una empresa és molt més.

Vols formar part de la secció? Clica aquí

La secció té previst treballar de forma important amb el COMT sobre aquesta temàtica?

Per descomptat. Tenim intenció juntament amb els serveis jurídics, laborals i fiscals de COMT facilitar la gestió de les petites i mitjanes empreses en què es desenvolupa la tasca dels metges estètics, dirigint els seus dubtes i acompanyant-los per facilitar-los les tasques de direcció d’empresa.

Foto d’equip amb part dels membres de la secció col·legial d’estètica.

La secció treballarà de ‘portes endins’ però també ‘de portes a fora’ per apropar la medicina estètica a la ciutadania des d’un vessant divulgativa.

És fonamental que els ciutadans i conscienciïn que això és medicina i s’han de posar en mans de metges capacitats per a aquest exercici. Per a això la Institució compta amb els certificats d’acreditació per part del COMT que certifiquen que els metges estan preparats per a l’exercici de la ME.

Des de la Secció i des del col·legi s’han elaborat unes llistes i els ciutadans davant de qualsevol dubte poden dirigir-se a COMT per recollir informació sobre el professional a què pensen acudir. Tenim la iniciativa de crear un perfil de les XXSS que faciliti la comunicació amb els ciutadans. Des de la pàgina web dins de la del COMT s’habilitarà una secció per fer assequible al pacient la informació sobre possibles dubtes, localització de clíniques acreditades, zona privada pel metge, etc. Estarem en contacte amb altres Societats científiques i altres seccions de Col·legis oficials de Catalunya per col·laborar en fer publicitat d’aquest tipus d’accions.

Quin equip conforma la Secció?

Volem presentar la junta formada pels següents col·legiats:
President: Dra. Esther Mayol
Vicepresidenta: Dra. Gemma Padilla
Secretari: Dra. Aurora de Avila
Tresorer: Pilar Perez Burillo
1r Vocal: Dr Mario Mateos
2n Vocal Elena Siniakina
3r Vocal: Carles Bonet
4 rt Vocal: Luis Martinez Salcedo

El motiu que ens ha impulsat a formar aquesta junta formada per un grup de professionals compromesos amb la Medicina Estètica i amb una àmplia trajectòria clínica, és rellançar la secció de Medicina Estètica a Tarragona per aconseguir la dignificació i el respecte de la nostra activitat perquè sigui de qualitat, lliure de compromisos amb societats o interessos econòmics. Així mateix, volem donar un impuls a la bona entesa entre les diferents especialitats que conflueixen en la nostra pràctica diària. Volem reivindicar la formació continuada adequada del metge estètic i la necessària ajuda a la publicació de treballs de recerca amb evidència científica.

Per això, hem desenvolupat set àrees de treball, en les quals aprofundirem amb els nostres respectius equips de treball, cosa que sense cap mena de dubte, contribuirà a despersonalitzar la Secció facilitant una major eficiència. Aquestes àrees seran:

  1. Relació amb el COMT i altres seccions col·legials d’altres Col·legis de Metges. Dra.Esther Mayol
  2. Intrusisme. Relacions amb els associats i les xarxes socials. Control de la publicitat: Dra.Gemma Padilla i Dr.Mario Mateos
  3. Efectes secundaris i farmacovigilància. Assessoria legal i ajuda a l’associat i al pacient: Dra. Pilar Pérez Burillo, Dra. Elena Siniakina
  4. Científica, publicacions: Dra.Esther Mayol y Dra.Gemma Padilla.
  5. Codi deontològic: Dr. Carles Bonet i Dra De Avila.
  6. Área de comunicació i dignificació de la Medicina Estètica: Dra.Esther Mayol y Dra.De Avila.
  7. Formació continuada i organització de seminaris monogràfics acreditats: Dr. Mario Mateo y Dr. Lluís Martínez

Vols formar part de la secció? Clica aquí