Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SARDOMUS S.L.

CIF

B08832552

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

LAURA DOMÍNGUEZ ALBA

Email

ldominguezal@domusvi.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

608183108

Especialitat - Especialidad

Lic Medicina

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA Y GIRONA

Funcions - Funciones

 Assistència mèdica a domicili per a pacients amb processos aguts.

 Atenció activa en programes de gestió del pacient crònic en equip multidisciplinar.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en medicina (títol homologat), perfil de metge generalista o d'urgències

2 anys d'experiència com a metge

Es valorarà experiència i o formació en cures pal·liatives o urgències hospitalàries

Condicions - Condiciones

 Contracte laboral o mercantil.

 Per a contracte mercantil a preu per visita.

 Per a contracte laboral: Jornada parcial o completa

 Treball en equip multidisciplinar

 Contracte de 6 mesos i indefinit

 Beneficis socials

 Formació continuada

 Registre a Hª Clínica digital

 Necessari vehicle propi

Salario :

• Contracte laboral

 Brut anual de 38.000€

 Bonificació anual segons objectius de 2.000€

• Contracte mercantil

 Entre 30€ i 50€/visita segons zona de realització de la visita a domicili