Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
LBCONSULTORES

CIF:
B63783914

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Andrea García

Email:
andrea.garcia@lb-consultores.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
932 174 133

Especialitat – Especialidad:
Llicenciat en Medecina

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Barcelona

Funcions – Funciones:
ALTER MÚTUA DELS ADVOCATS, entitat asseguradora dels advocats a Catalunya des de 1840, està buscant per incorporar a les seves oficines de al centre de Barcelona,
METGE/SSA VALORADOR/A

Integrat/da en l'equip d'Assessoria Mèdica de l'Àrea de Prestacions la seva missió serà la valoració de sinistres per a les assegurances d'incapacitat transitòria, subsidis d'intervencions quirúrgiques i despeses mèdiques, despeses hospitalàries, incapacitat permanent i dependència.

– Llegirà, interpretarà i valorarà la documentació i els informes mèdics aportats pels assegurats, tenint en compte el seu historial en la Mútua, l'abast dels contractes d'assegurança i els criteris d'indemnització.
– Elaborarà informes de valoració amb la resolució dels casos.
– Farà seguiment periòdic dels expedients d'incapacitat transitòria, mantenint comunicació telefònica amb els assegurats.
– Coordinarà amb la resta de l'equip de l'Assessoria Mèdica respecte dels criteris d'actuació i valoració.
– Proposarà millores i modificacions dels barems i criteris d'indemnització.
– Treballarà en la detecció del frau i de malalties i patologies preexistents a l'alta de l'assegurança.

Requisits – Requisitos:
El perfil que busquem
El perfil correspon a un Llicenciat/da en Medecina, que aporti experiència en inspecció y/o valoració de sinistres en assegurances personals o en l’exercici de la medecina. Per tant, no es imprescindible aportar experiència en el sector assegurador.

Condicions – Condiciones:
Oferim:
– Incorporació en una institució de més de 175 anys de tradició, amb excel·lent ambient de treball.
– Paquet retributiu que inclou tiquet restaurant i assegurança mèdica privada.

Si voleu formar part del procés de selecció, podeu adjuntar el vostre CV a: https://empleos.lb-consultores.com/jobs/metge-ssa-valorador-a