Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Centre Medic El Segre

CIF:
B25843368

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Montse Iglesias

Email:
cmedicsegre@hotmail.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
973248453

Especialitat – Especialidad:
Llicenciat en medicina

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Lleida

Funcions – Funciones:
Revisions mediques per obtenir/renovar el permis de conduir, caça, etc

Requisits – Requisitos:
Llicenciat en medicina

Condicions – Condiciones:
Substitució per baixa laboral, horari adaptable.