Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Centre d'Atenció a la Discapacitat de Lleida

CIF

S-0811001-G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Gloria ROURERA JOVELLAR

Email

gloriarourera@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973703620

Especialitat - Especialidad

LLICENCIAT EN MEDICINA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LLEIDA

Funcions - Funciones

Metge valorador del grau de discapacitat física en Equip de Valoració

Redacció d'Informes i dictàmens Tècnics

Requisits - Requisitos

Jornada sencera o mitja jornada a convenir

Condicions - Condiciones

Personal Laboral de l'Administració de la Generalitat A1

Horari normal

Salari d'acord amb el VI Conveni Únic de l'Administració de la Generalitat.