Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Vallparadis

CIF

G59747535

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Montse Martin

Email

mmartin@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937365016

Especialitat - Especialidad

Llicenciatura en Medicina

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Cambrils-Tarragona

Funcions - Funciones

Proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una qualitat de vida en el decurs de la malaltia amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat d’aquesta en un marc de sostenibilitat econòmica i formar-se i fer docència per adequar els coneixements, habilitats i actituds a les necessitats de l’entorn, de l’organització i del propi professional garantint el seu desenvolupament professional.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina

Es valorarà experiència professional

Condicions - Condiciones

Incorporació en residència d’atenció a la gent gran ubicada a Cambrils (Tarragona)

Jonada completa o parcial segons disponibilitat del professional

Horari flexible i a convenir

Lloc de treball: Residència d’Atenció a Gent Gran i Centre de Dia Cambrils Suite (Cambrils)

Les persones interessades poden enviar el seu cv a https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina