Centre mèdic amb totes les mútues d’alta i àmplia cartera de clients, ofereix ampliar especialitats com ginecologia, dermatologia, oftalmologia, etc. Es poden llogar despatxos. Centre en ple rendiment. Títol d’especialista.

Contacte: Jaume jaumevendrell@yahoo.es.

Telèfon: 686 016 640