Acabem de llegir…
…el Col·legi incorpora una nova assegurança de vida per tot el col·lectiu que consisteix en un ajut econòmic per defunció. Aquesta prestació proporciona 1.500 euros als beneficiaris.
Preguntem … ¿per “TOT” el col·lectiu? ¿jubilats inclosos? ¿cal pagar alguna prima?

Lluís Figueras – Col·legiat 447

Data: 20/06/2017