Adreçat a:

 • Graduats recents amb inquietuds científiques que volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l’àmbit del coneixement en general i específicament de la patologia toràcica.
 • Professionals en actiu que volen augmentar els seus coneixements o les seves expectatives laborals a través d’un màster d’especialització en el diagnòstic de patologies de pulmó i cor, mitjançant l’anàlisi clínic i radiològic.

Objectius:

 • Adquirir i desenvolupar habilitats per incorporar coneixements bàsics de radiologia en patologia toràcica.
 • Desenvolupar habilitats pel treball assistencial i/o de recerca.

Competències professionals específiques:

 • Valorar imatges radiològiques normals i diferenciar‐les de les patològiques.
 • Analitzar patologies pulmonars, cardíaques, vasculars toràciques des del punt de vista clínic i radiològic.
 • Saber realitzar una valoració radiològica toràcica diagnòstica.
 • Saber identificar les diferents patologies toràciques amb els diferents mitjans radiològics.
 • Adquirir els coneixements i habilitats diagnòstiques necessàries per l’exercici de la professió.
 • Resoldre problemes mèdics complexes de manera crítica, creativa i innovadora.
 • Adquirir capacitació en comunicació d’idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
 • Adquirir habilitats per formular hipòtesis, dissenyar projectes i aplicar la metodologia estadística adequada pel treball fi de màster.