Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Sara Flores

Email

sflores@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

617950980

Especialitat - Especialidad

Cirurgia (Mastòleg)

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Província de Lleida

Funcions - Funciones

• Atenció al pacient

• Tractar i diagnosticar les malalties.

• Cirurgia de mama.

Requisits - Requisitos

Ha de ser llicenciat en medicina i tenir l’especialitat via MIR. En cas d’haver cursat aquesta especialitat fora d’Espanya, s’ha d’haver homologat.

Condicions - Condiciones

• Retribució fixa més incentius per assolir objectius.

• Investigació amb finançament públic i privat.

• Accés a programes de formació continuada

• Contracte laboral estable a jornada completa.

• Retribució a concretar.

• Incorporació a concretar.