Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat Gestió del Talent

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Medicina de familia i comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vilanova i la Geltrú

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Medicina de Família i Comunitària per incorporar-se al Centre d’Atenció Primària (CAPI) Baix-a-Mar. El CAPI Baix-a-Mar és un centre d’atenció primària situat a Vilanova i la Geltrú que treballa amb un model d’atenció integral de manera conjunta amb els serveis socials municipals i que forma part del Consorci de l’Alt Penedès i Garraf.

I per què amb nosaltres?

– Pertanyeràs a un equip amb visió integral de l’atenció primària, que consta d’un potent equip d’infermers/es i administratius/ives amb competències avançades.

– Treballaràs amb el model d’UBA a 4, en la que metge/essa, infermer/a, treballador/a social i administratiu/iva ofereixen una atenció integral al pacient.

– Tindràs la possibilitat de dur a terme tasques no assistencials directes dins l’horari laboral, tals com ecografies, salut comunitària, comissiones i grups de treball.

– Podràs formar part de la Unitat Docent ACEBA, que actualment té 3 residents MFiC.

– Participaràs en la formació d’estudiants de medicina i d’infermeria.

– Tindràs possibilitat de conciliar la vida professional i personal.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Medicina de Família i Comunitària via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Experiència aportada en l’àmbit de l’atenció primària i capacitat de treball en equip.

– Formació continuada en l’especialitat.

Condicions - Condiciones

– Contracte durada mínima de dotze mesos, amb possibilitat de continuïtat.

– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.

– Jornada completa.

– Torn de treball lliscant, de dilluns a dijous (2 matins i 2 tardes) i divendres rotatius (3 matins i 1 tarda, aquesta en model “Free Friday”)

– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 18 de desembre de 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud, curriculum vitae, la titulació de Llicenciat/da en Medicina i l’especialitat en Medicina de Família i Comunitària via MIR a convocatories@csapg.cat, indicant la referència MFIC_CSAPG_2023