Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

RESIDÈNCIA de GENT GRAN de la CONCA de BARBERÀ

CIF

S0811001G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Elena ivit Capdevila

Email

elena.civit@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977861136

Especialitat - Especialidad

Medicina de Familia o Geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Montblanc

Funcions - Funciones

Les pròpies d'una metgessa/metge de residència de Gent Gran

Requisits - Requisitos

Tenir la titulacio de metge

Condicions - Condiciones

Fer el relleu de mitja jornada per jubilació parcial de la metgessa del centre , amb opció de la jornada completa a la jubilació total